Rijbewijs

Beschrijving

Het rijbewijs kunt u aanvragen bij de gemeente. U dient uw oude rijbewijs mee te nemen. Mocht u uw rijbewijs kwijt zijn doet u aangifte van vermissing bij de gemeente.

Tevens dient u een goedgelijkende foto te overleggen gemaakt door een erkende fotograaf, of bij de pasfotoautomaat in het gemeentehuis. Na betaling van de leges kunt u het rijbewijs na 5 werkdagen ophalen of u kunt kiezen voor een spoedprocedure. U ontvangt het rijbewijs dan binnen 24 uur tegen extra leges.

Na het behalen van uw rijbewijs is het belangrijk om deze te behouden. Dit gebeurt niet vanzelf. Net als voor het halen van uw rijbewijs zijn er regels en voorwaarden voor het behouden van uw rijbewijs. Het rijbewijs is bijvoorbeeld slechts voor een bepaalde periode geldig. U dient het aan het einde van de geldigheidsduur vernieuwen. Voor de verlenging van een rijbewijs met categorie C en D gelden aparte regels. Er is bijvoorbeeld een geneeskundige keuring nodig. Voor de keuring heeft u een formulierenset nodig die u bij de Publieksbalie kunt kopen. Daarnaast zijn rijbewijzen van deze categorie 5 jaar geldig in plaats van de standaard 10 jaar.

Ook kan uw rijbewijs ingetrokken worden, wanneer u zich niet aan de regels houdt. Een andere voorwaarde voor behoud van het rijbewijs is medische geschiktheid. Er kan afgeweken worden van de normale geldigheidsduur van 10 jaar. Op grond van medische redenen of in verband met uw leeftijd, kan een rijbewijs voor een kortere periode worden afgegeven.

Vermissing van uw rijbewijs

Meld een vermissing zo spoedig mogelijk bij de Publieksbalie. Daar wordt een verklaring van vermissing opgemaakt en ondertekend.

Meer informatie

Voor een compleet overzicht over het rijbewijs verwijzen wij u naar de volgende websites: www.rijbewijs.nl  www.rdw.nl www.cbr.nl

Op deze website`s  vindt u o.a. informatie over het vernieuwen, categorie uitbreiding, het omwisselen van een buitenlands rijbewijs en het vernieuwen wanneer u de leeftijd van 70 jaar heb bereikt.

Bent u 60 jaar of ouder? De regels omtrent het vernieuwen van het rijbewijs op latere leeftijd zijn gewijzigd. Meer informatie vindt u in de digitale folder.

Vanaf 19 januari 2013 vindt er een wijziging plaats in de rijbewijscategorieën http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs

Kosten

Rijbewijs

2017: € 38,80 en extra leges bij spoed € 34,10

2018: € 39,45 en extra leges bij spoed € 34,10

Contact

Gemeente Uitgeest - Publieksbalie
Middelweg 28
14 0251

Voor meer informatie over dit product kunt u terecht bij de afdeling Publieksbalie, onderdeel Burgerzaken.

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur

woensdagmiddag 13.30 - 16.00 uur

donderdagavond 18.30 - 20.00 uur

(woensdagmiddag en donderdagavond alleen geopend voor producten Burgerzaken, voor Burgerlijke Stand maakt u een afspraak)

Bijgewerkt: 29-07-2016