Verhuizing

Beschrijving

Regel uw verhuizing zo snel mogelijk, het liefst uiterlijk 5 dagen voordat u gaat verhuizen.  Een emigratie kunt u pas 5 dagen van te voren doorgeven. 

Uw verhuizing regelt u door het invullen van het aangifteformulier van adreswijziging op het tabblad aanvragen, waar u het formulier kunt invullen door in te loggen met DigiD. Of door langs te komen bij de Publieksbalie.

Als u naar het buitenland verhuist dient u dit persoonlijk door te geven bij de Publieksbalie, u neemt daarvoor uw identiteitsbewijs en uw nieuwe adres mee.

U dient in de volgende situaties de gemeente een verhuisbericht of een bericht van emigratie te zenden, namelijk wanneer u:

1. Binnen de gemeente verhuist. 
2. Zich vanuit een andere gemeente in de gemeente vestigt. 
3. Naar het buitenland emigreert.

Na de verhuisdatum ontvangt u een bevestiging van de adreswijziging.

Indien u verzuimt om uw verhuizing aan te geven riskeert u dat u wordt uitgeschreven naar adres onbekend. Dat kan leiden tot stopzetting van uitkeringen, subsidies, kinderbijslag, woningpunten, verblijfstermijn naturalisatie etc.  

De afdeling Publiekszaken is het centrale punt waar de verhuizing moet worden doorgegeven. Afnemers zoals de gemeentelijke diensten/ belastingdienst/ dienst omroepbijdragen/ waterschappen/ GGD/ Kadaster/ Pensioen-fonds/ GAK/ Rijksdienst wegverkeer/ Bedrijfsvereniging/ Interkerkelijke ledenadministratie (indien van toepassing) krijgen dan automatisch bericht.  
 
Indien u verhuist van Uitgeest naar een andere gemeente doet u aangifte in de nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente vraagt dan geautomatiseerd de persoonsgegevens op van de gemeente Uitgeest. 
 
Inwonen/samenwonen
Let op !
Als u met iemand gaat samenwonen of inwonen en die persoon staat al ingeschreven op het nieuwe adres, dan moet er tevens een akkoordverklaring worden overlegd en een kopie van een legitimatiebewijs van de hoofd bewoner. 

Aanvragen

U kunt u verhuizing online doorgeven door middel van inloggen met uw DigiD (voor meer informatie en aanvragen http://www.digid.nl) via het verhuisformulier

Als u met iemand gaat samenwonen of inwonen en die persoon staat al ingeschreven op het nieuwe adres, dan moet er tevens een akkoordverklaring worden overlegd en een kopie van een legitimatiebewijs van de hoofd bewoner. 

Contact

Gemeente Uitgeest - Publieksbalie
Middelweg 28
14 0251

Voor meer informatie over dit product kunt u terecht bij de afdeling Publieksbalie, onderdeel Burgerzaken.

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur

woensdagmiddag 13.30 - 16.00 uur

donderdagavond 18.30 - 20.00 uur

(woensdagmiddag en donderdagavond alleen geopend voor producten Burgerzaken, voor Burgerlijke Stand maakt u een afspraak)

Bijgewerkt: 27-09-2016