Van omgevingsvergunning tot terrasvergunning

Olifanten en kamelen grazen met op de achtergrond molen De Dog. Voor het organiseren van een circusvoorstelling is een evenementenvergunning nodig.
Een foto van grazende olifanten en kamelen met op de achtergrond molen De Dog.

Er bestaan diverse vergunningen. Een van de meest veelomvattende is de omgevingsvergunning voor wonen, ruimte en milieu (onder andere de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning). Voor meer informatie over de omgevingsvergunning en voor het aanvragen van deze vergunning kunt u terecht op www.omgevingsloket.nl.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning kan een opgave van de bestaande en nieuwe gebruiksoppervlakte nodig zijn. De bestaande gebruiksoppervlakte van uw pand kunt u vinden in de BAGviewer.

Daarnaast bestaat onder meer de collectevergunning, de evenementenvergunning, de parkeervergunning, de reclamevergunning, de standplaatsvergunning en de terrasvergunning.

Let op: Correspondentie over de aanvraag en afgegeven vergunningen versturen wij digitaal naar het e-mail adres dat u opgeeft in de aanvraag.

Alle producten en diensten staan alfabetisch geordend in de catalogus Producten en diensten

Kies daar voor 'particulier', 'zakelijk', 'meest gezocht' of 'thema's' en ga vervolgens in het alfabetische overzicht naar de vergunning waar u meer van wilt weten.

De ontvangen en afgegeven vergunningen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

Informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen afgegeven vergunningen kunt u krijgen bij de behandelende afdeling.

Er zijn voor de door u geselecteerde maand geen gegevens aanwezig.