De wet maakt het mogelijk dat de gemeente zelf regels kan of soms ook moet maken. Deze regels legt de gemeenteraad vast in verordeningen. Deze verordeningen gelden in principe voor iedereen die in onze gemeente woont of een relatie met onze gemeente heeft. De regels die in deze verordeningen zijn vastgelegd gaan bijvoorbeeld over waarvoor men subsidie kan krijgen, waarvoor en hoeveel belasting betaald moet worden en waar een bouwvergunning aan moet voldoen.

Alles verordeningen op overheid.nl

De verordeningen die gelden voor de gemeente Uitgeest kunt u vinden op:

overheid.nl onder lokale wet- en regelgeving