Omgevingsvergunning

  • Een omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu, natuur en ruimte. 
  • U wilt in, om, bij of aan uw woning of bedrijf iets veranderen.
  • U wilt bijvoorbeeld bouwen of verbouwen, een boom kappen, een inrit aanleggen, iets slopen, reclame aanbrengen of een monument veranderen.
  • Check eerst of een vergunning nodig is op omgevingsloket.nl

Toetsen en aanvragen

  • U toetst uw plan aan:
  • Bij twijfel over de haalbaarheid van uw plan, dient u een conceptaanvraag via het omgevingsloket.nl in.
  • U besluit hier of u een officiële aanvraag omgevingsvergunning indient.
  • U doet de aanvraag voor een vergunning via het omgevingsloket (met DigiD of e-Herkenning).
omgevingsvergunning aanvragen