Planschade

  • U hebt (financiële) schade door een besluit van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld door wijziging van het bestemmingsplan.
  • Uw inkomen of de waarde van uw onroerend goed daalt.
  • U kon vooraf geen rekening houden met het ontstaan van de schade.
  • U kon de schade niet voorkomen of beperken.
  • De schade is niet al op een andere manier vergoed.
  • U krijgt een tegemoetkoming als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.
  • U vraagt een tegemoetkoming voor planschade aan.
  • U kunt de planschade tegemoetkoming aanvragen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan onherroepelijk is.

Wilt u meer informatie over planschade? 
Stuur een mail naar: info@uitgeest.nl

Planschade aanvragen (pdf, 137 KB) procedureverordening planschade