Verzekering voor vrijwilligers, mantelzorgers en stagiaires

 • De gemeente heeft voor vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires een collectieve verzekering afgesloten.
 • U bent hierdoor automatisch verzekerd tijdens uw vrijwilligerswerk of maatschappelijke stage.
 • Mantelzorgers kunnen schade melden die onder de ongevallenverzekering en eigendommenverzekering vallen.

Schade melden

U meldt eerst de schade bij uw eigen verzekering of die van de (vrijwilligers)organisatie. Wordt uw aanvraag daar niet in behandeling genomen, dan kunt u een beroep doen op de collectieve verzekering van de gemeente.

schade melden bij Centraal Beheer (pdf, 164 KB)

Het formulier stuurt u naar: vrijwilligers.support.ddd@centraalbeheer.nl

Vrijwilligers die in de gemeente wonen, kunnen gebruikmaken van alle verzekeringspakketten.

U kunt als vrijwilliger een schade melden in de volgende gevallen:

 • U doet onverplicht en onbetaald werk dat vanuit Nederland wordt georganiseerd.
 • U doet vrijwilligerswerk vanuit een gemeentelijke tegenprestatie.
 • U doet vrijwilligerswerk voor anderen of de samenleving.
 • U doet vrijwilligerswerk van maatschappelijk belang.

Dit geldt niet voor brandweer- en politievrijwilligers, daar is een andere verzekering voor.

Een maatschappelijke stage is bedoeld voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Ze zijn verzekerd voor alle onderdelen van de verzekeringspakketten. Je kunt gebruikmaken van deze verzekering als je stage loopt vanuit je lesprogramma van het voortgezet onderwijs en je stage een maatschappelijk belang heeft. Je loopt bijvoorbeeld stage bij een goede doelenorganisatie, een museum of een bibliotheek.

U kunt gebruikmaken van deze verzekering als u in de gemeente woont en minimaal 8 uur per week intensieve mantelzorg verleent aan een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Werk in de hulpverlening beschouwen we niet als mantelzorg.

De vrijwilligersverzekering van de gemeente bestaat uit verschillende pakketten:

 • Ongevallenverzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Eigendommenverzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen.
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen.
 • Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers.

Voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en mensen die als 'Tegenprestatie' vrijwilligerswerk doen.

Aansprakelijkheid voor vrijwilligers

 • Verzekerd bedrag € 2.500.000 per aanspraak met een maximum van  € 5.000.000 per verzekeringsjaar voor vrijwilligerswerk.
 • Opzicht Verzekerd bedrag:  € 12.500 per aanspraak

Ongevallenverzekering voor vrijwilligers

 • Verzekerd bedrag: € 12.500 bij overlijden,  € 25.000 bij blijvende invaliditeit.
 • Geneeskundige kosten tot € 1.000 per gebeurtenis.
 • Psychische hulpverlening (traumadekking) tot € 2.500 per gebeurtenis
 • Acute huishoudelijke hulp: 20 uur

Eigendomsverzekering voor vrijwilligers

 • Persoonlijke Eigendomsverzekering: maximaal € 5.000 per gebeurtenis.
 • Voor de volgende kostbaarheden geldt als maximum per gebeurtenis:
  • Computerapparatuur: € 1.500
  • Fiets: € 750
  • Beeld- en geluidsapparatuur, (zonne-)bril/set, contactlenzen, sieraden of kunstmatige gebitselementen: € 500.
  • Horloges: € 250

Bestuurdersaansprakelijkheid voor vrijwilligers

 • Verzekerd bedrag: € 500.000 per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle bestuurders en toezichthouders van de organisatie, die deze functie als vrijwilliger vervullen, tezamen. Daarbij is het balanstotaal van de organisatie niet meer dan  € 500.000.

Rechtsbijstand voor vrijwilligers

 • Verzekerd bedrag: rechtsbijstand bij strafrecht: € 40.000 als maximum voor alle aanspraken van vrijwilligers tezamen.
 • Verzekerd bedrag: verhaalsrechtsbijstand: geen maximum.

Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen

 • Verzekerd bedrag:  € 2.500.000 per aanspraak die samenhangt met vrijwilligerswerk met een maximum van  € 5.000.000 per verzekeringsjaar.

Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen

 • Deze dekking geldt niet voor mantelzorgers, omdat zorgtaken niet voor een rechtspersoon worden verricht.
 • Ook voor inzittenden van een motorvoertuig dat door een vrijwilliger wordt bestuurd.
 • Verzekerd bedrag:  € 1.000.000 per aanspraak met een maximum van  € 1.000.000 per verzekeringsjaar voor vrijwilligers

Mag ik als vrijwilliger een vergoeding krijgen voor werk dat ik doe?

Ja, dat mag. Zolang de vergoeding binnen de grenzen blijft die de Belastingdienst hanteert. De vrijgestelde bedragen vindt u op de website van de Belastingdienst

Ben ik verzekerd als vrijwilliger bij mijn voetbalvereniging?

U bent verzekerd als u vrijwilligerswerk doet. Bijvoorbeeld als u een voetbalwedstrijd fluit bij de jeugd. Doet u als speler mee aan de wedstrijd? Dan doet u dit wel vrijwillig. Maar het wordt niet gezien als vrijwilligerswerk volgens de VNG Vrijwilligersverzekering. Maar u beoefent dan een sport of hobby. Dat geldt ook als u lid bent van een (voetbal)vereniging. Dan bent u ook niet per definitie vrijwilliger. De verzekering geldt dus alleen als u vrijwilligerswerk doet.

Ik doe vrijwilligerswerk bij een organisatie die de VNG Vrijwilligersverzekering heeft. Kan die organisatie nu haar aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?

Nee, het is niet verstandig de aansprakelijkheidsverzekering op te zeggen. De organisatie kan namelijk ook voor andere zaken worden aangesproken. Het gaat dan om gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van vrijwilligerswerk of die daarmee te maken hebben. Zoals aansprakelijkheid voor het gebouw. Denk aan een dakpan die van een gebouw valt, bovenop het hoofd van een bezoeker. Of aan een bezoeker die in de kantine van de kapotte barkruk valt. Heeft de organisatie vast personeel in dienst? Dan is er ook het risico van werkgeversaansprakelijkheid. Verder kan de organisatie aangesproken worden voor schade die een lid van de organisatie veroorzaakt. Deze risico’s zijn niet verzekerd met de VNG Vrijwilligersverzekering. Speciaal daarvoor bieden we met aantrekkelijke voorwaarden en korting een verzekeringspakket voor verenigingen en stichtingen.

Ik ben eigenaar van een appartement en aangesloten bij een Vereniging van Eigenaren (VvE). Is deze VvE verzekerd onder de VNG Vrijwilligersverzekering?

Nee. Een VvE zet zich in voor de belangen van de eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex. Het gaat daarbij om het beheren van eigen bezit. Dat is een privébelang en geen maatschappelijk belang. Een VvE is daarom niet verzekerd onder de VNG Vrijwilligersverzekering.Voor wie geldt de Persoonlijke Eigendommenverzekering? De Persoonlijke Eigendommenverzekering verzekert de eigen spullen van vrijwilligers tijdens het vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan de vrijwillige scheidsrechter die tijdens een voetbalwedstrijd van de F-pupillen een bal tegen zijn hoofd krijgt, waardoor zijn bril kapot gaat.

Ik doe vrijwilligerswerk in een andere gemeente. Hoe zit het dan precies?

Stel, uw gemeente heeft de VNG Vrijwilligersverzekering. U besluit als vrijwilliger binnen die gemeente op enig moment vrijwilligerswerk te doen in een andere gemeente te doen. Dan bent u op dat moment bij schade verzekerd op de polis van de gemeente waarin de organisatie waarvoor hij het werk doet, gevestigd is. Heeft deze gemeente geen VNG Vrijwilligersverzekering? Dan bent u via de VNG Vrijwilligersverzekering van uw eigen gemeente verzekerd.