Huwelijk en geregistreerd partnerschap

  • U kiest eerst de locatie voor uw ceremonie.
  • U kunt uw voorkeur voor een trouwambtenaar van de gemeente doorgeven.
  • Vervolgens meldt u het voorgenomen huwelijk of registratiepartnerschap. Deze melding vervangt ‘in ondertrouw gaan’.
  • U kunt de melding online regelen of in een persoonlijk gesprek en daarvoor maakt u een afspraak met de gemeente.
  • De melding moet ten minste 2 weken en maximaal 1 jaar van te voren. Houdt u wel rekening met het tijdig aanleveren van de formulieren.
  • Kosteloos trouwen is op bepaalde dagen mogelijk als één van de twee partners is geregistreerd in de gemeente.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

U gebruikt het formulier 'Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap' in onderstaande situaties:

  • Beide partners bezitten de Nederlandse nationaliteit.
  • Beide partners zijn burger van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
  • Beide partners zijn in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel).
  • U staat niet onder curatele.

U kunt het ingevulde formulier en de noodzakelijke kopieën indienen per mail (info@uitgeest.nl), per post of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

melden voorgenomen huwelijk met DigiD