Ondernemers en zelfstandigen

 • Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over deze uitzonderlijke economische maatregelen.
 • Op de website van het ministerie van Economische Zaken staan antwoorden op veel praktische vragen.
 • Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 • Ondernemers melden zich voor verruimde kredietmogelijheden bij hun kredietverstrekker. 
 • Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.
 • Voor ondernemersvragen over bedrijfsvoering, personeel en regelgeving kijkt u op het KVK Coronaloket
 • De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.
 • Hebt u vragen over of problemen met het betalen van de gemeentelijke belastingen? Kijk dan op de website van Cocensus

Uitstel van betaling voor ondernemers

Op de meeste uitgaven van onze ondernemers heeft de gemeente geen invloed. Wel op de gemeentelijke belastingen. Deze worden geïnd door Cocensus. Het college van Uitgeest heeft daarom besloten om voor ondernemers:

 • uitstel te geven van betalingen tot 1 juli 2020;
 • geen specifieke ondernemingsheffingen op te leggen tot 1 juli 2020 (o.a. toeristenbelasting);
 • rente in verband met latere betalingen niet door te belasten.

Als u specifieke vragen hebt over betaling van de belastingen dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Invordering van Cocensus: werkdagen 9.00 - 13.00 uur op 023 - 556 3400 (keuze 1). Of ga naar de website van Cocensus voor meer informatie.

Forum Ontwikkelingsbedrijf NHN

Vanaf 17 maart is op dewebsite van Ontwikkelingsbedrijf NHN een forum actief. Ondernemers, maar ook overheid en cruciale sectoren, kunnen daar terecht met vragen, oplossingen, samenwerkingsvoorstellen of hulp gevraagd en aangeboden.

Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen

Het kabinet heeft op 17 maart uitzonderlijke economische maatregelen aangekondigd. Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten.

Met de regeling kunnen zzp'ers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud of een lening voor bedrijfskapitaal. Wij werken hiervoor samen met 155 Help een Bedrijf.

Hebt u hulp nodig? Gaat u dan naar de website van 155 en meldt u daar aan via de geldnoodscan voor een TOZO of Bbz ondersteuning.

Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb'ers en bedraagt maximaal 1.500 euro netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de maatregel verder uit met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Vragen en meldingen over schulden

Hebt u schulden of ziet u aankomen dat er schulden gaan ontstaan? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Sociaal.nl schuldsanering B.V. Voor de BUCH gemeenten voeren wij de schuldhulpverlening uit.

U kunt een e-mail sturen naar schuldhulp@sociaal.nl t.a.v. M. Zomerdijk. U kunt ook bellen naar 088 - 762 42 00 en vragen naar mevrouw M. Zomerdijk of mevrouw S. Ysebaert.

Samen met u zoeken we naar een oplossing voor uw financiële problemen.

Campings en vakantiehuisjes

Vakantiehuisjes, Bed & Breakfasts, Airbnb's mogen open blijven. Bezoekers kunnen daar makkelijker binnen blijven, omdat ze eigen sanitair hebben Voor campings geldt dit niet. Campings zijn daarom gesloten. Dit geldt in ieder geval tot en met 6 april.

Het kabinet maakt dinsdag 31 maart meer bekend over het vervolg van de maatregelen na 6 april.