Demissionair minister De Jonge bezoekt woningbouwprojecten

Door in maart 2023 de Woondeal te ondertekenen, heeft gemeente Uitgeest zich verbonden aan de afspraken voor het realiseren van ruim 220.000 woningen in Noord-Holland en Flevoland. 

Bij het tekenen kreeg het de toezegging dat Binnenlandse Zaken zou helpen bij het vinden van buitenstedelijke bouwlocaties voor woningbouw. Om met eigen ogen te zien wat Uitgeest al doet, waar de uitdagingen liggen én welke afspraken hierover mogelijk zijn, bezocht demissionair minister Hugo de Jonge de gemeente op 22 januari 2024.

Rondrit door Uitgeest

De demissionair minister ging samen met onder andere gedeputeerde Jelle Beemsterboer van de provincie Noord-Holland en wethouder Jan Schouten (wonen) langs zeven (mogelijke) woningbouwprojecten binnen Uitgeest. Zo bekeken zij de Bibliotheeklocatie, Benesserlaan en de Limmerkoog. Wethouder Schouten en een projectleider van de gemeente gaven op de locaties uitleg over de problematiek. 

Zo maakte de wethouder duidelijk aan zijn gasten dat het bijna niet kan om binnen het dorp extra woningen te bouwen. Door het Bijzonder Provinciaal Landschap waar Uitgeest door wordt omringd, is bouwen in het buitengebied nu niet mogelijk. 

Samenwerking

In Uitgeest staan ‘binnenstedelijk’ 13 (kleinschalige) projecten op de planning. Een aantal hiervan is al in uitvoering. In deze projecten is aandacht voor allerlei doelgroepen. Zo komen er flexwoningen specifiek voor jongeren en wordt er minstens 30% sociaal gebouwd. De gemeente wil graag een nog hoger percentage betaalbare woningen als dat financieel haalbaar is. 

Om méér te kunnen doen, is op kleine schaal bouwen in het buitengebied nodig. Hieraan zijn allerlei regels en restricties verbonden. Daardoor komen projecten lastig van de grond. Samenwerking met de provincie en het Rijk is hierbij erg belangrijk.