Denken over de toekomst van kerkgebouwen

De vier BUCH-gemeenten denken samen met kerkeigenaren na over de toekomst. De ene kerk is wekelijks goed gevuld, de andere blijft steeds leger. Vaak bieden kerkgebouwen ook onderdak aan andere bijeenkomsten dan alleen kerkdiensten. Per kerk is de situatie verschillend maar ze hebben met elkaar gemeen dat het gebruik van de kerk verandert. Eigenaren zien vaak ook de kosten voor onderhoud en gebruik stijgen. 

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo trekken samen op bij het maken van een Kerkenvisie. Deze Kerkenvisie komt tot stand door een samenspraak van kerkbesturen, gebruikers, gemeenten en andere belanghebbenden. 

Toekomstige invulling

De Kerkenvisie komt vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel is om eigenaren van religieuze gebouwen te ondersteunen bij het proces naar een toekomstige invulling.

In gesprek

Bureau COUP voert voor de 4 gemeenten het project Kerkenvisie uit. Deze heeft inmiddels gesprekken gehad met de kerkbesturen en –eigenaren. Zo is er een beeld van hoe de situatie en toekomstverwachting er per kerkgebouw voor staat. Uiteindelijk leidt dit tot een Kerkenvisie, een document per gemeente dat in beeld brengt wat de situatie, zorgen of wensen zijn en wie daarin een rol kan vervullen. Voor gemeenten zijn deze inzichten nuttig als ze onderdak zoeken voor bijvoorbeeld sociale of maatschappelijke bestemmingen.

Ideeën welkom

Omwonenden en anderen zijn van harte uitgenodigd mee te denken over de toekomst van hun kerk. Wie zelf een idee heeft of meer wil weten over kerken of de Kerkenvisie kan mailen naar kerkenvisie@debuch.nl.

Naar overzicht