Gemeente gaat bruikleenovereenkomst aan met IJsclub Uitgeest

Op 8 november ondertekenden wethouder René Oud van de gemeente Uitgeest en bestuurslid Koen van Egmond namens IJsclub Uitgeest de bruikleenovereenkomst voor het gebruik van de ijsbaan. De ondertekening is essentieel om het gebruik van de ijsbaan mogelijk te maken. Ook tijdens de ruimtelijke ontwikkelingen rond de realisatie van de sportzaal en het dorpspark.

Het huidige terrein van de ijsbaan langs de Castricummerweg is door de gemeenteraad aangewezen als locatie voor de bouw van de nieuwe sportzaal. Deze moet de verouderde sportzaal De Meet vervangen. Naast de nieuwe sportzaal wordt een dorpspark gerealiseerd. Zo blijft de groene uitstraling behouden. Tegelijkertijd wordt de locatie hiermee meer open en toegankelijk het hele jaar door.

Het park wordt multifunctioneel ingericht en zal onder andere ruimte bieden voor diverse sporten. Verder is er plaats voor evenementen, zoals de kermis. Voor de ijsbaan is ook een plek gereserveerd, zodat jong en oud uit Uitgeest – als het eenmaal goed gaat vriezen – kan schaatsen op een landijsbaan van circa 250m, met binnenterrein. 

De bruikleenovereenkomst is van tijdelijke aard. Voor de periode van 1 december 2022 t/m 1 april 2023 (met de optie tot jaarlijkse verlenging). Totdat de herinrichting van het terrein een feit is. De gemeente stelt in deze periode de ijsbaan gratis ter beschikking, zodat de ijsclub zijn activiteiten kan voortzetten. Zodra de sportzaal en het dorpspark zijn gerealiseerd, wordt in samenwerking met IJsclub Uitgeest toegewerkt naar een huurrelatie voor een langere periode.