Intentieovereenkomst voor haalbaarheidsonderzoek nieuw woonzorgcentrum getekend

Het huidige gebouw van zorgcentrum Geesterheem, dat huisvesting en zorg biedt aan ouderen die 24-uurs zorg nodig hebben, is niet toekomstbestendig. Op zoek naar een geschikte locatie voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum is Viva!Zorggroep in gesprek gegaan met de Diaconie van de Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot.

Viva!Zorggroep wil onderzoeken of het haalbaar is om een nieuw centrum met zo’n 80 tot 100 woonzorgeenheden te realiseren op Volkstuinencomplex De Kuil, waarvan de grond in bezit is van de Diaconie. Op deze locatie is – naast de bouw van het zorgcentrum – ook plek voor de nieuwbouw van woningen.

Op 24 mei ondertekenden wethouder Jan Schouten namens de Gemeente Uitgeest, de heer P. van Wageningen, bestuurder Viva!Zorggroep en de heren A. J. Tigges en F. Stark van de Diaconie een intentieovereenkomst voor de start van het haalbaarheidsonderzoek.

Van groot belang

Wethouder Jan Schouten benadrukt het belang van de intentieovereenkomst: “Uit onderzoek blijkt dat Uitgeest een van de gemeenten in Noord-Holland is die tussen 2030 en 2040 het meest gaat vergrijzen. Het is belangrijk om daar nu al rekening mee te houden. Dit betekent dat we nu al moeten nadenken over hoe we deze Uitgeesters binnen hun eigen dorp kunnen verzorgen. De bouw van een zorgcentrum dat groot en modern genoeg is om deze ouderen te kunnen huisvesten, is daarom van groot belang.”

De intentieovereenkomst heeft een looptijd van 18 maanden. De partijen gaan ervan uit dat, als het haalbaarheidsonderzoek positief uitpakt, er een samenwerkingsovereenkomst aangegaan wordt om het plan te kunnen uitvoeren. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd.