Jaarrekening 2023 positief, maar structureel tekort blijft

De gemeente Uitgeest heeft het jaar 2023 afgesloten met een positief resultaat. De jaarrekening is aangeboden aan de gemeenteraad met een overschot van 1,5 miljoen euro. Het structurele tekort op de begroting voor 2024 en later blijft wel staan.

De gemeente maakt elk jaar een jaarrekening om te laten zien waaraan zij het afgelopen jaar geld heeft besteed. Een groot deel van de 1,5 miljoen euro die in 2023 over is gehouden gaat naar de algemene reserves, de ‘spaarpot’ van de gemeente. Die mag gebruikt worden voor tegenvallers in de toekomst. Er zijn strenge regels en wetten voor gemeenten waar ze hun geld aan mogen besteden. Dat geldt ook voor deze algemene reserve.

Redenen positief resultaat

Er zijn een aantal oorzaken voor het positieve resultaat, dat in geld uitgedrukt veel hoger is dan verwacht. Een groot deel van dit geld komt van de uitkering die de gemeente ontvangt vanwege de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Die was veel hoger dan gedacht. Maar de gemeente heeft bijvoorbeeld ook meer geld ontvangen van het Rijk voor de taken die het moet uitvoeren. En minder geld uitgegeven aan de BUCH voor het personeel, omdat het lastig is om vacatures in te vullen.

Structureel tekort

Eind 2023 werd bekend dat Uitgeest structureel geld tekortkomt. Het kan verwarrend zijn dat de gemeente nu geld overhoudt, terwijl er ook bezuinigd moet worden. Dit heeft te maken met het verschil tussen incidenteel en structureel geld. Structureel geld is geld waarvan de gemeente weet dat het dat ontvangt, zoals de inkomsten uit OZB. Incidenteel geld is geld dat je eenmalig ontvangt. Daar kan en mag je niet vanuit gaan in je begroting. Gemeenten moeten structurele uitgaven betalen van structurele inkomsten.

Over 2023 is meer incidenteel geld ontvangen dan vooraf gedacht. Structureel komt de gemeente nog steeds geld tekort. De provincie keurt de begroting van een gemeente alleen goed zodra er structureel evenveel (of meer) geld binnenkomt dan de gemeente structureel uitgeeft. Vandaar dat Uitgeest ook nu nog onder provinciaal toezicht blijft staan. Momenteel loopt er een onderzoek naar de toekomst voor Uitgeest. Hierin worden ook de financiën meegenomen.