Rapport bestuurskracht Uitgeest naar gemeenteraad

Onderzoeksbureau Necker heeft het rapport over de bestuurskracht van de gemeente Uitgeest aan de gemeenteraad gestuurd. Onderdeel hiervan zijn ook de uitkomsten van het inwonersonderzoek.

Het rapport geeft de raad inzicht in de krachten en kwetsbaarheden van Uitgeest op belangrijke opgaven als: de maatschappelijke voorzieningen, financiën, fysieke leefomgeving, dienstverlening en de regio.

Op basis van het rapport gaat de raad spreken over 3 scenario’s voor de toekomst van Uitgeest: binnen de BUCH blijven, zelfstandig verder gaan met een eigen ambtelijke organisatie of fuseren met een andere gemeente. 

Uitgeest staat er financieel niet goed voor. Bovendien worden de taken vanuit de landelijke overheid groter en complexer. Het bestuurskrachtonderzoek geeft inzicht in de opgaven van ons dorp richting de toekomst en de krachten en kwetsbaarheden van de gemeente om daarmee aan de slag te gaan. 

Bijna 1000 inwoners hebben met het invullen van een vragenlijst hun bijdrage geleverd aan het onderzoek. In het rapport zijn de uitkomsten terug te vinden bij onder meer de thema’s maatschappelijke voorzieningen, wonen, regionale oriëntatie, dienstverlening en bestuur. 

Naast deze inwonersconsultatie heeft Necker tientallen gesprekken gevoerd met raadsleden en collegeleden van Uitgeest, ambtenaren (van de BUCH), bestuurders uit omliggende gemeenten, vertegenwoordigers van verenigingen en inwoners van Uitgeest. Ook documenten van de gemeente zijn onderzocht.

Meetlat bestuurskracht

Gebaseerd op eerder onderzoek heeft de gemeenteraad in april 2024 al een zogenaamde meetlat vastgesteld op basis waarvan het onderzoek is gehouden. In deze meetlat staan de onderwerpen die voor Uitgeest het meest belangrijk zijn. Deze onderwerpen zijn: 

  • Lokaal voorzieningenniveau (belangrijke lokale voorzieningen, zoals zwembad en dorpshuis).
  • Leefomgeving (onder andere woningen en klimaat).
  • Nabijheid en bestendigheid lokaal bestuur (kwaliteit en stabiliteit van een eigen bestuur).
  • Regionale samenwerking (inzet en effectiviteit in de regio).
  • Identiteit en oriëntatie (karakter van Uitgeest en oriëntatie voor werk en ontspanning).
  • Financiële bestendigheid (opgave en ontwikkeling financiën voor de komende 5 jaar).
  • Dienstverlening (tevredenheid over de dienstverlening van de gemeente).

Het rapport Bestuurskracht en Toekomstscenario's (pdf, 1 MB) is opgebouwd aan de hand van deze meetlat. De gemeenteraad bespreekt het rapport aankomende week in een besloten werksessie. 

Bekijk hier de resultaten van de inwonersconsultatie (pdf, 2 MB).

Reageren

Inwoners kunnen hun reactie op het rapport delen met de gemeenteraad via griffie@uitgeest.nl. De raad gaat na de zomer op meerdere momenten in gesprek over de uitkomsten en het vervolg. Uiteraard worden inwoners hier tijdig over geïnformeerd. Na de zomer neemt de raad een besluit welk scenario volgens hen het beste is voor de toekomst van Uitgeest.