Snelle oplossing sporthal de Zien in de maak

5 dagen geleden heeft de gemeente sporthal de Zien met onmiddellijke ingang gesloten in verband met de brandveiligheid. Een heropening in januari lijkt mogelijk; de gemeente zet in op voldoende tijdelijke maatregelen.

Bij de uitbraak van een brand is het van belang dat de brand zich niet snel kan verspreiden, waardoor iedereen veilig de sportzaal kan verlaten. Vorige week bleek dat de compartimenten die hiervoor noodzakelijk zijn onvoldoende aanwezig waren boven het plafond en om de stookruimte. Hierop is de sporthal gesloten.

Een structurele oplossing zal enige maanden in beslag nemen. Vanwege het belang van de sporthal voor de scholen, sportclubs, fysiotherapie en overige gebruikers, werkt de gemeente aan een aanpak die de veiligheid garandeert en waarmee de sporthal tijdens de werkzaamheden weer (deels) in gebruik genomen kan worden. 

Deze ‘fase 1’ aanpak wordt nu uitgerold. Het is nog niet met zekerheid te zeggen hoeveel dagen dit nog in beslag neemt. De verwachting is vooralsnog dat dit deze maand afgerond kan worden. Daarnaast zijn de plannen voor ‘fase 2’; de structurele oplossing, in de maak. 

Ook wordt er gekeken naar de brandveiligheid door de jaren heen. Waar is deze uit de pas gaan lopen met de lopende regelgeving en hoe heeft dit kunnen gebeuren? Het college wil zo snel mogelijk antwoorden en deze vervolgens delen met de raad en de inwoners. Maar de zorgvuldigheid vraagt wel enige tijd, en zoals gezegd heeft de heropening voor de gebruikers op dit moment de allerhoogste prioriteit. 

Wij begrijpen dat er veel vragen leven, omdat iedereen graag weer wil sporten en bewegen. Vrijdag 20 januari zullen wij een volgend bericht uit doen over de stand van zaken. Voor de sportverenigingen en overige gebruikers blijft Optisport het eerste aanspreekpunt.