Start werkzaamheden herinrichting De Koog fase 2

Met een druk op de knop van een graafmachine gaf wethouder Jan Schouten dinsdag 23 januari 2024 de aftrap van de werkzaamheden van De Koog, fase 2. 

De Koog krijgt een opknapbeurt omdat de riolering en de bestrating in grote delen van de wijk verouderd zijn. Ook in deze fase is het doel een duurzame, klimaatbestendige omgeving waar mensen op een veilige en prettige manier kunnen wonen.

De werkzaamheden starten in de Voorvenstraat. Hier is vervuilde grond aangetroffen. Dit vormt geen gevaar, maar wordt bij de werkzaamheden afgevoerd en vervangen door schone grond. Daarna verplaatst aannemer Gebr. Min zich meer naar het zuiden van de wijk. Geïnteresseerden kunnen in de BouwApp volgen hoe de herinrichting verloopt.

Vervangen riolering

De Koog krijgt een gescheiden rioolstelsel. Hierdoor kan het riool de hevige regenbuien die steeds vaker voorkomen beter aan. Dat komt doordat huishoudelijk afvalwater in een andere buis wordt afgevoerd dan het regenwater. Voorheen werd vuil rioolwater uit het gemengd riool bij hevige regen geloosd in sloten bij overbelasting van het riool.  In de weg komt nu een extra rioolbuis voor het regenwater. Via deze buis worden tijdens natte periodes het grond- en regenwater afgevoerd. In droge periodes zorgt dit riool er juist voor dat het grondwater niet teveel daalt.

Herinrichting

Naast nieuwe riolering komt er nieuwe bestrating, plaatsen we nieuwe lichtmasten met ledverlichting en krijgen de straten een groenere uitstraling. Het aantal parkeerplaatsen neemt licht toe. 

De afgelopen jaren is al een deel van De Koog opgeknapt. Inwoners konden voorafgaand aan fase 1 meedenken over de nieuwe inrichting van de wijk. Opvallendste verandering tot nu toe is de nieuwe aanblik van een deel van de Kooglaan. Hier is de straat veel smaller geworden en is er meer ruimte gekomen voor groen en spelen. In de 2e fase wordt het resterende deel van de Kooglaan ook opgeknapt.