Tijdelijke sluiting sporthal de Zien

Donderdag 12 januari is de sporthal de Zien in Uitgeest met onmiddellijk ingang gesloten. Er wordt niet aan alle vereisten voor de brandveiligheid voldaan. Dat bleek tijdens een inspectie door gebouwenbeheer voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Vanwege het belang van de sporthal voor de scholen, sportclubs, fysiotherapie en overige gebruikers, zet de gemeente alles op alles om zo snel mogelijk een oplossing te bieden.

Het is voor de huurder en voor de inwoners die in de Zien sporten ontzettend vervelend dat de sporthal tijdelijk gesloten is, maar de veiligheid van alle gebruikers heeft de hoogste prioriteit. De gemeente onderzoekt verschillende oplossingen en zal hierover zo snel mogelijk meer informatie geven. 

Voor de sportverenigingen en overige gebruikers blijft Optisport het eerste aanspreekpunt. Wilt u de gemeente in afwachting van de uitkomst al iets meegeven? Dit kan via de gebiedsregisseur Yvonne Groen, op mailadres yvonnegroen@debuch.nl.