Uitgeest uit de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt!

Gemeente Uitgeest is op 1 januari 2022 uitgetreden uit IJmond Werkt!. De dienstverlening is overgenomen door gemeente Uitgeest en haar samenwerkingspartners HALtewerk, WNK en Jongerenpunt Check-in. 

Iedereen die meedoet aan een participatietraject via IJmond Werkt! is overgedragen naar gemeente Uitgeest. Zij zijn hier tijdens een informatiebijeenkomst over ingelicht. 
De betrokken inwoners hebben hierover een brief gekregen.

De uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! betekent dat Uitgeest op dezelfde manier gaat werken als de gemeentes Bergen, Castricum en Heiloo. 
Zo kan de dienstverlening binnen de gemeentes nog effectiever worden ingezet. 

Hebt u vragen over de veranderingen, mail dan naar sociaalteamuitgeest@debuch.nl of bel naar de gemeente Uitgeest via 14 0251

Naar overzicht