Voormalige apotheek wordt tijdelijke opvanglocatie Oekraïners

Het leegstaande apotheekgebouw aan de Prinses Irenelaan 2 wordt binnenkort verbouwd om extra Oekraïense vluchtelingen op te kunnen vangen. Dit heeft het college besloten. 

De terugkeer van Oekraïense vluchtelingen op korte termijn is onzeker. Het is daarom wenselijk de huisvesting uit te breiden. De korte beschikbaarheid van dit pand maakt dat deze locatie zeer geschikt is om tijdelijk Oekraïners op te vangen. 

Verbouwing apotheek

De verbouwing, om tijdelijke opvang in het pand mogelijk te maken, duurt ongeveer 6 weken en start rond eind mei. Daarbovenop komen nog 2 extra weken om het pand in te richten. De kosten om de apotheek bewoonbaar te maken worden vergoed door het Rijk. Na de tijdelijke opvang wordt het pand gesloopt voor de geplande nieuwe woningbouw.

Opvangplekken voor Oekraïners

Gemeente Uitgeest heeft de opdracht om minimaal 64 opvangplekken te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen en daarom zoekt de gemeente naar kansrijke locaties, zoals de voormalige apotheek, die opvang aan 18 Oekraïense vluchtelingen biedt. De gemeente blijft ook na realisatie van deze locatie op zoek naar andere locaties om aan de taakstelling van het Rijk te voldoen.