Woningbouwplan De Berk vult nieuwbouw dorpshart goed aan

Na jaren van onderhandelen is er een overeenkomst voor woningbouwplan De Berk. Deze nieuwbouw vult het dorpshart goed aan.

Het college heeft deze week ingestemd met de inhoud van de overeenkomst tussen de gemeente Uitgeest en de eigenaar van perceel De Berk. Hiermee is de weg vrij voor de bouw van twee extra vrijstaande woningen. 

2 vrijstaande woningen

In het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Bibliotheeklocatie’ is het particuliere woningbouwplan op perceel De Berk al meegenomen. Dit plan wordt – voor vaststelling - op 25 november a.s. voorgelegd aan de gemeenteraad. De (particuliere) eigenaar van het perceel wil naast de bestaande woning graag twee vrijstaande woningen laten bouwen. In het nieuwe bestemmingsplan komt de detailhandelsfunctie van het hoveniersbedrijf te vervallen.

Plan goed ontvangen

De gemeente heeft met de eigenaar een akkoord bereikt over de ontwikkeling van twee nieuwe woningen op zijn perceel. Na jaren van onderhandeling tussen de twee partijen ligt er nu een (getekende) overeenkomst op tafel. Het woningbouwplan is goed ontvangen: het past binnen de ruimtelijke kaders en sluit aan op de nieuwbouw van appartementen. De twee nieuwe woningen sluiten mooi aan op de bestaande bebouwing langs de Castricummerweg en de Hogeweg. 

Belangrijke stap

De overeenkomst is een belangrijke stap voor het dorpshart omdat dit perceel tegenover de historische kerk ligt. Het maakt het bouwplan op de Bibliotheeklocatie in zijn geheel compleet en biedt meer ruimtelijke kwaliteit in dit historisch stukje Uitgeest. 

Inspanningsverplichting

In de overeenkomst tussen de gemeente en de eigenaar staan afspraken over de financiën, risico’s en taakverdelingen. Verder is er een zogenaamde inspanningsverplichting voor de gemeente: dit houdt in dat zij toezegt mee te werken als de omgevingsvergunning voor het plan wordt ingediend. 
Andere vastgelegde afspraken zijn de bijdragen in de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte rondom de Bibliotheeklocatie. De particuliere eigenaar heeft aangegeven op eigen tempo zijn perceel te willen ontwikkelen. Tot die tijd kan de eigenaar het perceel gebruiken zoals deze nu wordt gebruikt.  

Naar overzicht