Woonafspraken met huurders en Kennemer Wonen

Concrete afspraken over sociale woningbouw, betaalbaarheid, duurzaamheid en samenwerking rond zorg, welzijn en leefbaarheid, dat is te lezen in het Jaarplan 2022. Woningcorporatie Kennemer Wonen, de BUCH-gemeenten en de Centrale Huurderskoepel hebben dit ondertekend.

Bekijk Jaarplan 2022 (pdf, 608 KB)

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, de Centrale Huurderskoepel en Kennemer Wonen maken ieder jaar met elkaar concrete jaarafspraken over wat zij willen bereiken. In het Jaarplan 2022, dat onlangs is ondertekend door alle partijen, is te zien waarmee de partijen aan de slag gaan. 

Sociale huurwoningen

Alle partijen onderkennen dat het bouwen van voldoende sociale huurwoningen belangrijk is. Komend jaar worden deze woningen helaas nog niet opgeleverd. Wel staan er voor de komende jaren een behoorlijk aantal sociale huurwoningen in de planning.

Kennemer Wonen heeft  samen met de gemeenten een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Kennemer Wonen heeft in samenwerking met de huurderskoepel een woonlastenonderzoek gehouden. 

De gemeenten spannen zich in voor voldoende locaties voor sociale woningbouw, ook voor de langere termijn. Gemeenten en Kennemer Wonen verkennen samen de mogelijkheden om nieuwbouw te versnellen en eventuele knelpunten weg te nemen. 

Binnen de gemeenten zijn er al de nodige plannen, sommige vergevorderd, andere nog minder ver uitgewerkt. Bij elkaar bieden deze voor de komende jaren voldoende mogelijkheden voor sociale huurwoningen. Kennemer wonen wil de komende jaren 250 tot 300 sociale huurwoningen bouwen.

In Uitgeest start in 2022 de bouw van 14 sociale huurwoningen in het centrumgebied en de bouw van 54 sociale huurwoningen aan de De Wittstraat. 

De gemeente gaat samen met Kennemer Wonen en de gemeente Bergen de inzet van de VoorzieningenWijzer onderzoeken. Met de Voorzieningenwijzer kunnen inwoners en huurders optimaal gebruik maken van bestaande regelingen, fondsen en toeslagen voor minima.

Meer doorstroming

Daarnaast zetten de partijen gezamenlijk in op meer doorstroming door onder andere meer voorlichting, begeleiding en voorrangsregelingen. Denk aan ouderen die van een eengezinswoning naar een gelijkvloers appartement doorstromen. Zo kunnen ouderen langer zelfstandig thuis wonen.

Daarom maken de BUCH gemeenten ook een samenhangende visie op wonen, zorg en welzijn. 

De gemeenten en Kennemer Wonen erkennen de behoefte is aan woningen voor spoedzoekers als gescheiden mensen, statushouders en jongeren. Door samen te werken, locaties aan te wijzen en maatwerk te leveren willen de partijen deze groepen helpen.

Naar overzicht