Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

Voelt u zich betrokken bij inwoners die ondersteuning nodig hebben? Staat u met beide benen in de samenleving en heeft een brede belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen? Wij zoeken nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein (ASD).

Zorgen dat inwoners mee kunnen doen in de samenleving, is een belangrijke taak van de gemeente. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet (Pw) en Jeugdwet (Jw). De Adviesraad Sociaal Domein denkt mee over de invulling van deze taak. De raad adviseert burgemeester en wethouders, gevraagd en ongevraagd, over de uitvoering van deze wetten. Dat doet zij vanuit het gezichtspunt van de inwoners en cliënten.

De raad bestaat momenteel uit 6 leden, waaronder een voorzitter en secretaris. Er kunnen werkgroepen worden ingesteld die zich buigen over specifieke onderwerpen of adviezen. Wij zijn op zoek naar een secretaris en 2 leden, waarvan 1 lid met aandachtsgebied PR en communicatie en 1 lid met aandachtsgebied gehandicaptenzorg.

De vergaderingen zijn ’s avonds en duren ongeveer 2 uur. De leden van de ASD ontvangen een vergoeding.

Wilt u deel uitmaken van de Adviesraad Sociaal Domein?

  • U woont in Uitgeest.
  • U werkt niet bij een professionele organisatie die actief is in het sociale domein in de gemeente Uitgeest.
  • U voelt zich betrokken bij de inwoners die ondersteuning nodig hebben op de terreinen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), ParticipatiewWet (PW) en JeugdWet (JW).
  • U staat met beide benen in de samenleving en heeft een brede belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen.
  • U bent in staat hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.
  • U beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
  • U wilt een bijdrage leveren aan het tot stand komen van beleid dat leidt tot zelfredzaamheid.
  • U hebt ongeveer 15 uur per maand beschikbaar meestal s'avonds i.v.m. vergaderingen

Jongeren en bewoners van Uitgeest met een etnische achtergrond worden nadrukkelijk verzocht te reageren.

Hebt u interesse?

Mail ons als u denkt dat de Adviesraad Sociaal Domein Uitgeest uw inzet goed kan gebruiken. Hebt u vragen, dan kunt u ook mailen naar:

Naar overzicht