Beschut werken voor mensen met een arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking - die niet bij een reguliere werkgever kunnen werken -  hebben vaak begeleiding en aanpassingen nodig om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Zij zijn aangewezen op een beschutte (beschermde) werkomgeving. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat deze beschutte werkplekken er komen. Wist u dat mensen die in aanmerking denken te komen voor een beschutte werkplek, vanaf 1 januari 2017 zelf bij UWV om een beoordeling kunnen (laten) vragen? Zij zijn daarvoor niet meer afhankelijk van de gemeente.

Wat is beschut werk?

Beschut werk is voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, die wel kunnen werken, maar niet bij een reguliere werkgever. Zij kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving en hebben meer begeleiding en mogelijk aanpassing van hun werkplek nodig. Een beschutte werkplek betekent ‘een baan met salaris’. De gemeente is  verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werk als iemand een indicatie van het UWV. UWV adviseert of iemand voor een beschut werkplek in aanmerking komt.

Meer informatie

In augustus 2017 is de landelijke website beschut aan de bak gelanceerd. Deze site bevat informatie over de mogelijkheden van beschut werken en informatie over hoe een advies over beschut werk bij UWV aangevraagd kan worden. Voor vragen en meer informatie kunt u ook contact opnemen met het Sociaal Team in uw gemeente. 

Naar overzicht