College presenteert sluitende begroting

Vol elan verder met prioriteiten

De begroting van Uitgeest sluit positief. Dat was een huzarenstuk; Den Haag houdt de hand op de knip, terwijl er meer en meer taken op het bordje van de gemeente zijn gekomen. Er zijn harde keuzes gemaakt om de eerder benoemde prioriteiten overeind te houden. De Koog, het Centrumgebied, twee nieuwe scholen en duurzaamheid blijven bovenaan de ambitielijst van het college staan. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

Ambitie en harde keuzes

“Een begroting met ambitie en harde keuzes”, zegt wethouder Cees Beentjes (Financiën). “Vanuit de wens om de raad een structureel sluitende begroting aan te bieden, heeft het college wederom gezocht naar bezuinigingen en deze zijn ook gevonden. De raad heeft uiteraard de ruimte om de voorgestelde bezuinigingen in te ruilen voor andere opties.”

Balans tussen willen en kunnen

“Het college heeft een balans gezocht tussen wat we willen en wat we aankunnen. De verhouding tussen de ambities, onze financiële positie, de draagkracht van onze gemeenschap en de capaciteit van de organisatie houden we scherp in de gaten. In deze begroting hebben wij de opgaven in beeld gebracht en laten we zien op welke wijze we de ambities aanpakken en welke resultaten we willen zien. Daarnaast laten we zien wat we daarvoor moeten doen en vragen.”

Vitaal en financieel gezond

Om vitaal en financieel gezond te blijven, maakt het college een aantal bezuinigingskeuzes. Uitgangspunt is een structureel sluitende begroting; structurele lasten worden gedekt met structurele baten. “Dit heeft gevolgen voor inwoners, organisaties en bezoekers. We proberen daarbij de pijn zoveel mogelijk te verdelen.”

Welke keuzes zijn gemaakt

De Onroerendezaakbelasting (+13,5 procent inclusief inflatie), de bouwleges (+123 procent) en de toeristenbelasting (van € 0,90 naar € 1,50 per persoon per nacht) worden verhoogd. Ook worden kortingen doorgevoerd op de uitgaven voor het sociaal domein en wordt ingezet op het naar omlaag brengen van de uitgaven voor de bijstand door mensen sneller aan werk te helpen. Tenslotte worden de subsidies de komende vier jaar gefaseerd afgebouwd.

Structureel sluitend

Wethouder Cees Beentjes: “Het is een financieel degelijke én structureel sluitende begroting die ons de ruimte geeft om onze ambities voor Uitgeest waar te maken. De kerntaak van de gemeente, zorgen voor een veilige, sociale en vitale leef- en werkomgeving, staat daarbij altijd voorop.”

Bespreking in gemeenteraad

De gemeenteraad krijgt donderdag 3 oktober een mondelinge toelichting op de begroting 2020. Besluitvorming staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering op 7 november.

Naar overzicht