College zet in op woningbouw voor jong en oud in het Centrumgebied

In Uitgeest is een grote behoefte aan appartementen, voor zowel jongeren als ouderen. Het college zet in op nieuwbouw in het Centrumgebied. Het gebied tussen de Middelweg en Geesterweg biedt volop kansen om voor deze doelgroepen te bouwen, te beginnen op de locatie van de voormalige bibliotheek. Het gaat dan om huur- en koopappartementen in de betaalbare en duurdere klasse.

Het college werkt nu aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden en het woningbouwprogramma. Het streven is dat de gemeenteraad na de zomer hierover een besluit neemt.

Woningbehoefte

Op 16 april is het (regionale) woningbehoefteonderzoek aan de gemeenteraad gepresenteerd. Hieruit blijkt dat er met name vraag is naar betaalbare en duurdere appartementen voor jongeren en ouderen. Recent onderzoek van de Jeugd- en Jongerenraad (JJR) ondersteunt dit beeld. Verder blijkt uit dit onderzoek dat jongeren graag in Uitgeest willen blijven wonen, maar dat zij daarvoor nu weinig  mogelijkheden zien vanwege de prijs en/of het aanbod.
Er zijn op zich voldoende eengezinswoningen, maar te weinig appartementen. Senioren willen vaak graag naar een gelijkvloerse woningen verhuizen als de kinderen de deur uit zijn. En daar zou het dan ook mogelijk moeten zijn om zorg te krijgen indien nodig, omdat de trend is dat we steeds langer thuis blijven wonen.

Kansrijke locaties

Het college gaat de komende tijd volop aan de slag met de ontwikkeling van kansrijke locaties voor woningbouw. Mogelijke woningbouwlocaties zijn opgenomen in de concept Omgevingsvisie 2018-2030. Naast het Centrumgebied betreft dat onder andere de Stationsomgeving, vrijkomende schoollocaties en Limmerkoog. Naast deze locaties heeft de JJR nog meer locaties onderzocht. Deze worden momenteel onderzocht.

Naar overzicht