Diederik Samsom over ‘De grote verbouwing’

De energietransitie is nu écht begonnen. En gemeenten spelen daarin een hoofdrol. Maar hoe geven we die rol goed vorm? En hoe voeren we de regie? Diederik Samsom - adviseur bij HVC en voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord - kwam op dinsdagavond 20 november op uitnodiging van wethouder Jelle Brouwer naar het gemeentehuis van Uitgeest om met raadsleden, inwoners en betrokken organisaties te praten over het Klimaatakkoord en de energietransitie.

“Ik ben eigenlijk nog nooit zo optimistisch geweest. We gaan het gewoon redden” Diederik Samsom doelt op wat hij noemt ‘de grote verbouwing’ van Nederland. Liefst 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen moeten voor 2050 worden geïsoleerd en voorzien van duurzame verwarming. “Maar”, voegt hij er aan toe “dan moeten we nu wel in beweging komen. Als we gaan zitten afwachten komen we straks tijd te kort.”

Wijkgerichte aanpak

Wethouder duurzaamheid Jelle Brouwer: “Energietransitie is voor veel mensen nog een ver-van-mijn-bed show. Iedereen – ik zelf ook- vraagt zich af hoe je die transitie nou in de praktijk moet maken. De wijkgerichte aanpak die Diederik Samsom benoemt, is een goede manier. We gaan dan als gemeente samen met de bewoners van een wijk inventariseren op welke manier die specifieke wijk een energietransitie kan doormaken.”

Wilt u zelf aan slag?

Meer informatie en advies over duurzame maatregelen voor je huis? Kijk op www.duurzaambouwloket.nl of op de website van de Uitgeester energiecoöperatie DUEC www.duec.nl.

Naar overzicht