Inwoners en ondernemers meer tevreden over dienstverlening

Aan de slag met verbeterpunten

Onze inwoners en ondernemers zijn iets meer tevreden over onze dienstverlening dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de grootschalige Burger- en Ondernemerspeiling 2019. Ook vergeleken met andere gemeenten doet Bergen het goed. Dat blijkt uit de grootschalige Burger- en Ondernemerspeiling 2019 onder 2000 inwoners én alle ondernemers. Van de vier thema’s (de diensten die de gemeente levert, zorg en welzijn, leefomgeving en ondernemersklimaat, en de relatie met de gemeente) scoorde alleen het laatste een lager rapportcijfer dan in 2016 omdat het vertrouwen in de gemeente daalde. We gaan aan de slag met de verbeterpunten.

De BUCH Werkt

De dienstverlening wordt gedaan vanuit de BUCH Werkorganisatie – een fusie van ambtenaren van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Het werk doen we daardoor steeds meer vanuit één centraal punt. Dankzij onder andere het gezamenlijke klantcontactcentrum (KCC), het speciale sociaal-domein-klanten-team, de vier nieuwe gemeentelijke websites en de BUCH Nieuwskamer kunnen wij de inwoners beter en sneller van dienst zijn aan de balie, telefoon, post, e-mail, de website en via social media.

Verbeterpunten

Maar het kan beter. Daaraan gaan we werken. Inwoners noemden als verbeterpunten: ‘Eerder luisteren naar inwoners en ondernemers en ze tijdig betrekken bij initiatieven’ en ‘Werk meer samen met ondernemers’. Dat nemen we ter harte: we gaan werken aan een meer open houding richting inwoners en ondernemers, en we willen nog sneller reageren op vragen en verzoeken. Hoe? We gaan onze inwoners en ondernemers vaker vragen naar hun wensen en behoeftes, en ze beter betrekken bij onze plannen. We gaan gerichter communiceren en gegevens slim combineren en gebruiken. Dat doen we ‘digitaal waar het kan, persoonlijk waar wenselijk: High Tech & High Touch’.

Alles op een rij

De onderzoeksresultaten worden volgende week gepubliceerd op 'waar staat je gemeente'. .

Naar overzicht