Kinderburgemeester

Uitgeest krijgt een kinderburgemeester. Dat is een serieuze erebaan; hij of zij krijgt een heuse burgemeestersketting en wordt officieel geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering op 31 oktober.

De kinderburgemeester is samen met de burgemeester van Uitgeest aanwezig bij belangrijke evenementen en bijzondere gebeurtenissen. Denk aan gebeurtenissen waarbij de burgemeester van Uitgeest een ceremoniële rol heeft: Koningsdag, de ceremonie voor Dodenherdenking, de opening van de Huttenweek of de intocht van Sinterklaas. Bij deze gelegenheden treedt de kinderburgemeester samen met de ‘echte’ burgemeester op de voorgrond. Je komt als kinderburgemeester dan ook regelmatig in het nieuws.

Bij andere gelegenheden is de kinderburgemeester zelf de hoofdpersoon. Bijvoorbeeld als het gaat om een bepaald thema, dat belangrijk is voor kinderen en aandacht verdient. Die thema’s bedenkt de kinderburgemeester zelf, worden aangedragen door de Jeugd- en Jongerenraad of via andere wegen.

De kinderburgemeester wordt ondersteund door de gemeente en de Jeugd en Jongerenraad van Uitgeest. Zij werken samen als team. De ambtsperiode van de kinderburgemeester duurt één schooljaar. 

Een kinderburgemeester: 

  • speelt met de burgemeester bij bepaalde gelegenheden en evenementen een rol; 
  • geeft advies over kindergelegenheden;
  • vertegenwoordigt de kinderen van Uitgeest; 
  • mag één jaar kinderburgemeester zijn en wordt door een jury gekozen (kandidaten solliciteren); 
  • de kinderburgemeester zit in groep 6/7. 

Planning activiteiten 

Het bestuurssecretariaat van de gemeente beheert de agenda van de kinderburgemeester, uiteraard in overleg met de Jeugd en Jongerenraad en andere betrokken partijen, en uiteraard in nauw overleg met de ouders/verzorgers. Er is veel contact, waarbij er soms snel geschakeld moet worden. Van ouders/verzorgers verwachten we een grote betrokkenheid. Veel van de activiteiten vinden plaats in de schoolvakanties. Aan ouders wordt gevraagd hiermee rekening te houden. 

Selectie

Uit de aanmeldingen wordt een selectie gemaakt van de meest geschikte kandidaten door de JJR, in samenspraak met de burgemeester. Uit alle aanmeldingen worden de 5 beste kandidaten gekozen.

Jury

Een jurypanel bestaande uit 5 leden neemt de uiteindelijke beslissing en kiest de kinderburgemeester. De kandidaten geven een eindpresentatie voor de juryleden in Zienhouse op 30 oktober. Hierna gaat de jury in beraad en nog diezelfde avond wordt de kinderburgemeester bekend gemaakt en de keten van de kinderburgemeester gepresenteerd.

Benoeming

Als de uitslag bekend is, dan wordt de kinderburgemeester benoemd tijdens de avond in Zienhouse. De officiële voordracht en installatie vindt plaats in de raadsvergadering van 31 oktober 2019.

Begeleiding 

De kinderburgemeester wordt bij activiteiten begeleid door de gemeente en/of de jeugd- en jongererenraad. 

Protocol

De gemeente en JJR hebben een protocol voor de kinderburgemeester vastgesteld. Dit wordt vooraf doorgesproken met ouders/verzorgers. Het wordt overhandigd en ondertekend bij de installatie in de gemeenteraad. Ouders/verzorgers moeten er rekening mee houden dat hun kind als openbaar persoon regelmatig in het nieuws en op sociale media verschijnt. 

Naar overzicht