Let op: de eikenprocessierups

Het is de tijd van de rupsen in de eikenbomen. De gemeente vraagt iedereen om de aanwezigheid van de eikenprocessierups in een boom bij de gemeente te melden: probeer het nest niet zelf te verwijderen en contact met de rups te vermijden!

Wanneer en hoe kan de eikenprocessierups voor overlast zorgen?

Van ongeveer half mei tot half augustus (of iets langer) kan een nest met eikenprocessierupsen in eikenbomen voor ongemak zorgen. De rupsen krijgen brandharen als ze in het vierde larvestadium zitten (700.000 haren!). Deze haren komen door de wind in de lucht op mensen en dieren. De hoeveelheid blad aan de eik bepaalt de ontwikkeling van de rups. Vooral op eiken die vol in blad staan, zijn rupsen te vinden. Kijk voor meer informatie op het kennisplatform 'processierups'.  

Klachten? 

Contact met de brandharen van de rups kan jeuk, huiduitslag of irritatie aan ogen of luchtwegen veroorzaken. Bij klachten is het raadzaam contact te zoeken met de huisarts. 

Wat doet de gemeente? En wat vragen we u?

  1. Gaat het om een rups in een boom op openbare gemeentegrond, dan vragen we u melding te maken. Dan zorgen wij ervoor dat het nest met rupsen zo snel mogelijk weggehaald wordt. 
  2. Voor een boom in eigen tuin vragen we u ook om de gemeente te bellen met de vraag het nest weg te halen.
  3. Gaat het om een rups in een boom op een terrein van natuurbeheerders (Staatsbosbeheer of PWN), dan zorgen zij zelf voor bestrijding van de rups, maar we vragen u wel dit aan ons te melden, zodat wij de melding aan betreffende terreineigenaar of –beheerder kunnen doorgeven.
  4. Als preventieve maatregel om de rups te bestrijden, maait de gemeente minder rondom de eikenbomen. In dit hoge gras zitten andere insecten die vijand zijn van de rups. 

Melding maken in de fixi-app of pagina 'melding maken', of bel: 14 - 0251

Naar overzicht