Resultaten koopstromenonderzoek Uitgeest

De gemeente Uitgeest hecht grote waarde aan de leefbaarheid van haar dorp. Beschikbaarheid van goede winkelvoorzieningen speelt hierin een belangrijke rol. Ook in 2018 is het consumentengedrag via het Randstad Koopstromenonderzoek in beeld gebracht. Het onderzoek geeft antwoord op vragen als waar mensen hun dagelijkse boodschappen doen en waar ze hun kleding of nieuwe smartphone kopen. Doen ze dit in een gezellig centrum of kiezen ze juist voor het gemak van internet?

Koopstromenonderzoek 2018

De grote lijnen uit het koopstromenonderzoek zijn:

  • Internet blijft groeien.
  • Consumenten doen veel vaker lokaal hun boodschappen.
  • Er wordt minder gewinkeld in middelgrote en grote centra.
  • Het winkellandschap polariseert verder. Met name kleinere middelgrote centra kregen te maken met dalende bestedingen per m2 (vloerproductiviteit).

Kansen liggen met name op:

  • Verbeteringen met hoge impact (sfeer en beleving).
  • Nieuwe relevantie en functies, en combinatiebezoek. Stimuleren van combinatiebezoek tussen winkelen en andere voorzieningen.

Aanlooplocatie Centrum Uitgeest

Het totaal bedrag aan bestedingen in het centrum van Uitgeest is afgenomen ten opzichte van 2016. Er is in 2018 minder uit gegeven aan ‘dagelijkse artikelen’ en ‘mode en luxe’. Belangrijk is wel te vermelden dat dit alleen gaat om de aanlooplocatie Centrum Uitgeest. De supermarkten buiten het centrum zijn in dit onderzoek niet meegenomen. Uit het loopstromenonderzoek van bureau RMC blijkt dat er wel meer passanten geteld zijn in het centrum. Dit staat haaks op de landelijke trend van minder passanten maar een hogere besteding.

Uitgeest totaal

Eigen inwoners besteden € 29 miljoen (op een totaal van € 32,1 miljoen) aan dagelijkse artikelen in de eigen gemeente. Voor de niet-dagelijkse goederen (mode & luxe, vrije tijd en in en om het huis) besteden de eigen inwoners € 5,8 miljoen (op een totaal van € 7,8 miljoen).

De inwoners geven de winkelvoorzieningen een rapportcijfer 7,8 ten opzichte van de 7,6 in 2016. Met name ‘veiligheid’ scoort hoog maar ‘bereikbaarheid per openbaar vervoer’ kan beter. De leegstand in Uitgeest ligt flink lager dan het landelijk gemiddelde.

Naar overzicht