Samenwerken aan nieuwbouw, investeringen, duurzaamheid

De BUCH-gemeenten, Kennemer Wonen en haar huurdersorganisaties hebben de ‘Jaarplannen 2020’ ondertekend. Daarin staat hoe ze in 2020 de eerder gemaakte prestatieafspraken 2017-2020 gaan invullen.  

Investeringen

Kennemer Wonen investeert in 2020 in de vier BUCH-gemeenten bij elkaar 3,3 miljoen euro in nieuwbouw: dit jaar zullen in dit gebied 12 woningen worden opgeleverd en start de bouw van 56 woningen. Voor renovatie en onderhoud samen is ruim 17 miljoen euro ingerekend. Er wordt bijna 7 miljoen euro geïnvesteerd in energiemaatregelen.

Nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid

De corporaties en gemeenten blijven actief zoeken naar plekken, waar nieuwbouw van sociale huurwoningen voor kleine huishoudens kan komen. Zij kijken samen hoe ze het beleid stedenbouwkundig, procedureel en financieel mogelijk kunnen maken. En werken samen om de omgeving duurzamer en de wijken leefbaarder te maken. 

Huurdersorganisaties

De huurdersorganisaties blijven toezien dat de partijen hun afspraken nakomen. Zij willen dat huurders gemakkelijker kunnen doorstromen. Daarnaast merken zij op dat er een grote behoefte is aan nultredenwoningen en ontmoetingsruimten. En dat huurders niet meer moeten gaan betalen als er verduurzamingsmaatregelen komen.

Naar overzicht