Wat inwoners vinden van aardgasvrij wonen

Eind 2020 vulden 156 inwoners de peiling over aardgasvrije wijken in. De uitkomsten laten zien dat de inwoners nadenken over voor- en nadelen van aardgasloos wonen. En ook wat inwoners zelf al doen om hun woning te verduurzamen.

Gemeente Uitgeest wil dat De Koog en het Oude Dorp voor 2030 van het aardgas af zijn. Bijna alle woningen in deze wijken worden nog verwarmd met aardgas.

Aardgasvrije wijken in Uitgeest

Niet iedereen is overtuigd dat we nu al moeten overstappen op aardgasvrije wijken. Vooral zijn deelnemers bezorgd over de kosten. Voor oude huizen denken zij dat de beste oplossing is om op aardgas te blijven.

De deelnemers zijn van mening dat we moeten beginnen waar al werkzaamheden zijn of waar aardgasloze woningen het makkelijkst te realiseren zijn. 

Kosten en ondersteuning om te komen tot aardgasvrije wijken

De deelnemers vinden vooral dat het betaalbaar moet blijven. En dat er voldoende ondersteuning moet zijn voor mensen die willen overstappen.

Kennis en betrokkenheid gasloos wonen

Een klein deel van de deelnemers volgt de informatie over gasloos wonen op de voet. De meeste weten wel dat gemeente Uitgeest wil starten met aardgasvrije wijken. 

Ook willen de deelnemers betrokken worden bij verdere stappen naar aardgasvrij. We denken er zeker over na hoe we inwoners meer kunnen informeren over het project aardgasvrije wijken. 

Adviezen van de deelnemers aan de gemeente

In deze open vraag zijn veel goed suggesties binnengekomen. Een paar voorbeelden: 

  • De planning is heel belangrijk.
  • Betrek de inwoners snel hierbij.

Precies weten wat de inwoners vinden?

Als u precies wilt weten hoe de inwoners reageerden op de enquête, lees dan het volledig verslag van de uitkomsten van de enquête

Naar overzicht