Parkeren

Binnen de gemeente zijn zones/parkeerplekken waar:

  • vrij geparkeerd kan worden (bijna overal)
  • de parkeerschijf gebruikt kan worden (blauwe zone)
  • de gehandicaptenparkeerkaart gebruikt kan worden
  • u uw elektrische auto kunt opladen.

Als u in een blauwe zone gebied woont (enkel rondom het Anna van Renesseplein en de Floraronde) en geen mogelijkheid heeft om op eigen terrein te parkeren komt u mogelijk in aanmerking voor een parkeerontheffing.

Blauwe zone

  • in de parkeervakken kunt u maximaal 2 uur gratis parkeren met een parkeerschijf
  • parkeerschijf moet goed zichtbaar achter de vooruit van de auto liggen
  • te herkennen aan blauwe borden aan begin/einde zone en blauwe lijnen op wegdek

Blauwe zone gebieden:

  • rond het Anna van Renesseplein
  • rondom de Floraronde (straat)

 

Meer informatie over de normen en richtlijnen rond parkeervoorzieningen binnen de gemeente is terug te vinden in de Nota Parkeernormen (1.9 MB).