Verkiezingen

Op 15 maart 2023 kunt u – als u kiesgerechtigd bent – uw stem uitbrengen voor: 

 • De verkiezing van leden voor Provinciale Staten van Noord-Holland 

 • De verkiezing van het bestuur van waterschap Hollands Noorderkwartier. 

Provinciale Statenverkiezingen vinden 1 keer in de 4 jaar plaats. Binnen 3 maanden na de verkiezingen kiezen de leden van Provinciale Staten op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. 

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen o.a. het beleid van de provincie op de belangrijkste punten. De provincie bepaalt zaken zoals bijvoorbeeld:

 • Of en waar steden en dorpen kunnen uitbreiden. 
 • Waar mogen bedrijventerreinen worden aangelegd. 
 • Waar mogen spoorwegen, natuurgebieden, boerenbedrijven komen. 
 • Zorgt voor het aanleggen en onderhouden van provinciale wegen, fietspaden en bruggen.
 • Controleert of milieuwetten worden nageleefd.
 • Gaat milieuverontreiniging tegen.

Ook de waterschapsverkiezingen worden elke 4 jaar gehouden, tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen.

Het waterschap is belangrijk omdat:

 • Het werkt aan de bescherming van het land tegen het water.
 • Tegen wateroverlast en watertekort. 
 • Zorgt voor schoon en gezond oppervlaktewater en
 • Voor veilige (vaar)wegen.