Kiesgerechtigd

Voor de Provinciale Staten mag u stemmen als u:

  • 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag.
  • De Nederlandse nationaliteit hebt.

 

Voor het Waterschap mag u stemmen als u:

  • 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag.
  • De Nederlandse nationaliteit hebt.
  • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie hebt of
  • De nationaliteit van een land buiten de EU en een geldige verblijfstitel.

 

Op 30 januari 2023 wordt bepaald wie mogen stemmen. U krijgt van de gemeente een stempas als u hier op 30 januari stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Verhuist u na 30 januari naar onze gemeente? Dan krijgt u uw stempas van uw vorige gemeente. U kan dan niet in onze gemeente stemmen.