Centrumgebied

De gemeenteraad heeft op 30 januari 2020 de ‘Gebiedsvisie voor de Centrumontwikkeling van Uitgeest’ vastgesteld. In deze gebiedsvisie wordt de aanpak en het programma van verschillende locaties omschreven. Uitgangspunt in deze visie is een levendig en toekomstbestendig centrum van Uitgeest met behoud van het dorpse karakter.

De gebiedsvisie omvat de volgende locaties:

  1. De Meet
  2. IJsbaanterrein
  3. Bibliotheek Geesterheem
  4. Gemeentehuis
  5. Molenhoek
  6. Binnenmeer
  7. Paltrok
  8. Vrijburg

Actueel: waar we staan eind april 2020

Het stedenbouwkundig plan voor de Bibliotheeklocatie omvat 37 appartementen Dit plan is door de raad op 30 januari vastgesteld. Het geeft de kaders aan waarbinnen het woningbouwplan kan worden ontwikkeld. We zijn bezig met procesafspraken met een ontwikkelende partij in een intentieovereenkomst. We verwachten er binnen enkele weken de handtekeningen onder te kunnen zetten. In de fase daarna berekent de ontwikkelende partij de kosten van de bouw van de appartementen. En bekijkt of het een haalbaar plan is.

In gesprek met omwonenden en belangstellenden

In deze intentiefase willen we dan ook met omwonenden en andere belangstellenden in gesprek gaan. Welke opmerkingen en wensen zijn er op dit woningbouwplan? We inventariseren wat u van de woningbouw vindt. En wat u vindt van de inrichting van de openbare ruimte daar omheen met verkeer, parkeren en groen. Omdat we vanwege het coronavirus voorlopig geen fysieke bijeenkomsten voor grotere groepen kunnen houden, gebruiken we vooral digitale oplossingen. We maken daarvoor nu alles gereed, zodat we in juni een uitnodiging kunnen versturen voor deze nieuwe participatieronde.

Het Leeslokaal

We zijn met het bestuur van het Leeslokaal in gesprek over de mogelijkheden van verhuizing naar het gemeentehuis. Het gebouw waar het huidige Leeslokaal gehuisvest is, wordt dan op termijn gesloopt. Op deze plek komt dan plaats voor nieuwbouw van de appartementen. Het witte monumentale gebouw aan de Hogeweg 8 blijft staan. We zijn ook in gesprek met de gebruikers van dit pand voor uitplaatsing op termijn.

Naar het overzicht