Centrumgebied

Het college heeft een nieuwe gebiedsvisie ontwikkeld voor het Centrumgebied en de 4 schoollocaties. In deze gebiedsvisie wordt de aanpak en het programma van de verschillende locaties omschreven. Uitgangspunt in deze visie is een levendig en toekomstbestendig centrum van Uitgeest met behoud van het dorpse karakter.

De gebiedsvisie omvat de volgende locaties:

 1. De Meet
 2. IJsbaanterrein
 3. Bibliotheek Geesterheem
 4. Gemeentehuis
 5. Molenhoek
 6. Binnenmeer
 7. Paltrok
 8. Vrijburg

Stand van zaken

Het college heeft de gebiedsvisie eind oktober gepresenteerd aan de gemeenteraad. Op 5 november 2019 is de visie gepresenteerd  aan inwoners. De impressies zijn een indicatie van wat mogelijk is op de locaties. Het zijn nog geen uitgewerkte plannen. U vindt de presentatie van de gebiedsvisie onder het kopje Documenten.

Reacties op de presentatie op 5 november vorig jaar:

 • Wat vindt u belangrijk bij het realiseren van woningbouw?
  • Positieve reacties: 52
  • Opmerkingen: belangrijk! Betaalbare koop, sociale huur, starters en senioren.
 • Woningbouw op de Bibliotheeklocatie
  • Positieve reacties: 25 - mooi plan
  • Negatieve reactie: 2 - locatie voor zorgcentrum, 4 hoog is te hoog.
  • Opmerkingen: zorg voldoende parkeerplekken
 • Woningbouw op Meetlocatie
  • Positieve reacties: 25 - hoe meer appartementen hoe beter.
  • Negatieve reacties: 6 - locatie voor nieuwe sportzaal.
  • Opmerkingen: zorg voor voldoende parkeerplekken.
 • Hoe zou u het IJsbaanterrein willen gebruiken?
  • 35 reacties, waarvan:
   • 21 openbaar park, multifunctioneel gebruik, sport, groen, extra parkeerplaatsen.
   • 14 bebouwen met sportzaal / school / woningen.
 • Nieuwe sportzaal bij de nieuwe school op de Paltroklocatie
  • Positieve reacties: 19 - verkeer en parkeren goed regelen.
  • Negatieve reactie: 31 - geen sportzaal erbij bouwen.
  • Opmerkingen: teveel overlast, aantasting woongenot, te groot en te massaal.

Onderwijshuisvesting

De gemeente heeft overleg met Stichting Tabijn over nieuwe huisvesting van de basisscholen De Molenhoek, Binnenmeer en De Vrijburg op de Paltroklocatie. Hier komt een nieuwe school voor 275 leerlingen.

De Binnenmeerschool is in beeld om deels te renoveren en deels nieuw te bouwen.

Aanleiding

De raad heeft eind 2017 geen akkoord bereikt over het beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied. Er was geen meerderheid voor het besluit om een scholencomplex in de vorm van een Integraal Kind Centrum (IKC) op een deel van de ijsbaan te realiseren. Hierdoor kwam de planvorming grotendeels stil te liggen.

Om voortgang te houden in het project heeft de raad in januari 2018 besloten om door te gaan. De raad wil een nieuwe woon-zorgcomplex op het terrein van de oude bibliotheek (deelgebied 2) realiseren. In de loop van 2018 is echter gebleken dat de gemeente de grond van De Berk niet kon verwerven. Daardoor is het zoekgebied uitgebreid naar het hele centrumgebied. Het college komt nu met een visie voor het hele centrumgebied, inclusief woningbouw (met name appartementen) en waarin ook vier schoollocaties zijn meegenomen.

Naar het overzicht