Centrumgebied

Het college heeft een nieuwe gebiedsvisie ontwikkeld voor het Centrumgebied en de 4 schoollocaties. In deze gebiedsvisie wordt de aanpak en het programma van de verschillende locaties omschreven. Uitgangspunt in deze visie is een levendig en toekomstbestendig centrum van Uitgeest met behoud van het dorpse karakter.

De gebiedsvisie omvat de volgende locaties:

 1. De Meet
 2. IJsbaanterrein
 3. Bibliotheek Geesterheem
 4. Gemeentehuis
 5. Molenhoek
 6. Binnenmeer
 7. Paltrok
 8. Vrijburg

Geef uw reactie op ideeën Centrumgebied

Op dinsdag 5 november heeft het college een nieuwe visie voor het Centrumgebied gepresenteerd. En voor de vier schoollocaties. Hieronder kunt u de zijn eerste indrukken van wat mogelijk is bekijken. Het zijn nog geen uitgewerkte plannen. U kunt tot 21 november reageren op deze ideeën.

De gebiedsvisie omvat de volgende locaties:

 • Bibliotheek
 • Binnenmeer
 • Geesterheem
 • Gemeentehuis
 • IJsbaanterrein
 • De Meet
 • Molenhoek
 • Paltrok
 • Vrijburg

Uw reactie

U kunt tot 21 november reageren op de ideeën met het reactieformulier visie Centrumgebied (360 KB)

U mailt dit formulier:  t.a.v. Joyce Francke o.v.v. Centrumreactie. Afgeven bij de balie op het gemeentehuis mag uiteraard ook.

Stand van zaken

Het college heeft de gebiedsvisie eind oktober gepresenteerd aan de gemeenteraad en op 5 november gepresenteerd  aan inwoners en andere geïnteresseerden en gevraagd om hun reactie. De visie staat op 3 december op de agenda van de commissie RO/Samenlevingszaken.

De impressies zijn een indicatie van wat mogelijk is op de locaties. Het zijn nog geen uitgewerkte plannen.

Onderwijshuisvesting

De gemeente heeft overleg met Stichting Tabijn over de huisvesting van de basisscholen De Molenhoek, Binnenmeer en De Vrijburg. Op de Paltroklocatie komt een nieuwe school voor 275 leerlingen.

De Binnenmeerschool is in beeld om deels te renoveren en deels nieuw te bouwen.

Aanleiding

De raad heeft eind 2017 geen akkoord bereikt over het beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied. Er was geen meerderheid voor het besluit om een scholencomplex in de vorm van een Integraal Kind Centrum (IKC) op een deel van de ijsbaan te realiseren. Hierdoor kwam de planvorming grotendeels stil te liggen.

Om voortgang te houden in het project heeft de raad in januari 2018 besloten om door te gaan. De raad wil een nieuwe woon-zorgcomplex op het terrein van de oude bibliotheek (deelgebied 2) realiseren. In de loop van 2018 is echter gebleken dat de gemeente de grond van De Berk niet kon verwerven. Daardoor is het zoekgebied uitgebreid naar het hele centrumgebied. Het college komt nu met een visie voor het hele centrumgebied, inclusief woningbouw (met name appartementen) en waarin ook vier schoollocaties zijn meegenomen.

Naar het overzicht