Informatie bijeenkomsten

Bijeenkomst Definitief ontwerp dinsdagavond 17 maart gaat niet door

Door alle ontwikkelingen rondom het coronavirus is besloten om de inloopavond op dinsdag 17 maart niet door te laten gaan. Wij zouden op die avond het definitieve ontwerp presenteren. Er komt vooralsnog geen nieuwe inloopavond.

Wij willen bewoners nog wel de mogelijkheid bieden om met een VR-bril door de nieuwe wijk heen te lopen. Zodra hierover meer bekend is laten wij dat weten.

Definitief ontwerp inzien

Alle ontwerpen en de toelichting staan onder het kopje Ontwerp. U kunt het definitief ontwerp online inzien

Heeft u nog vragen?

Wilt u een vraag stellen, dan kunt u contact opnemen met:

Bijeenkomsten over het voorlopig ontwerp

Op 3 en 7 oktober 2019 zijn twee informatiebijeenkomsten geweest. Tijdens de avonden is het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan de bewoners van De Koog. Na afloop van de presentatie konden vragen worden gesteld. Ook zijn er twee inloopspreekuren geweest op 16 en 23 oktober.

Meer informatie over en reacties op het voorlopig ontwerp