Planning

De planning ziet er als volgt uit.

2018

 • april: enquête alle bewoners De Koog
 • juni: eerste bijeenkomst werkgroep: Koogsafari’s
 • 5 juli: tweede bijeenkomst werkgroep: workshop 1
 • 29 september: derde bijeenkomst werkgroep: excursie naar voorbeeldprojecten
 • 10 oktober: vierde bijeenkomst werkgroep: workshop 2 (van ideeënschets naar schetsontwerp)
 • december en januari 2019: informeren college van B&W en gemeenteraad: stand van zaken

2019

 • januari : schetsontwerp gereed
 • maart: uitwerken scenario’s
 • april en mei: besluitvorming college van B&W en gemeenteraad: aanpassing visie
 • juli: vijfde bijeenkomst werkgroep: workshop 3 (van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp)
 • oktober: 3 en 7 oktober informatiebijeenkomsten alle bewoners De Koog: toelichting voorlopig ontwerp
 • november: zesde bijeenkomst werkgroep: workshop 4 (van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp per buurt)
 • december: 12 december zesde bijeenkomst werkgroep: workshop 4 (van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp per buurt)

2020

 • 3 maart: vaststelling definitief ontwerp door college van B&W
 • 10 maart: toelichting definitief ontwerp in commissie Ruimtelijke Ordening
 • 17 maart: inloopavond definitief ontwerp alle inwoners van De Koog
 • maart - mei: technische uitwerking
 • november: aanbesteding en opdrachtverlening aannemer

2021

 • Half februari: start werkzaamheden fase 1. De aannemer voert de werkzaamheden in fases uit. Het is nog niet bekend waar de aannemer begint. Dit weten wij pas als de aannemer bekend is.

Oplevering begin 2024