Vervangen waterleidingen Koog-zuid

Vooruitlopend op de herinrichting worden in Koog-zuid werkzaamheden uitgevoerd door PWN (water) en Stedin (gas). Stedin heeft inmiddels de werkzaamheden afgerond.

Binnenkort start de firma C. Ris, in opdracht van de PWN, met het vervangen van de waterleidingen. Bewoner(s) krijgen tijdig van de firma C. Ris een kaart in de bus wanneer de werkzaamheden starten en wanneer op enig moment de drinkwaterlevering wordt onderbroken. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Op de tekening staat in welke straten PWN werkzaamheden uitvoert en hoe de fasering is verdeeld.

Op de tekening staat in welke straten PWN werkzaamheden uitvoert.