Werkdepot De Koog

Op maandag 1 februari is gestart met de voorbereidende werkzaamheden van de herinrichting Fase I. De Bie Infra bouwt een werkdepot tussen de Melis Stokelaan en de Boetenvenstraat. De werkzaamheden zijn van maandag 1 tot maandag 15 februari. De werkzaamheden kunnen enige overlast geven.

Werkzaamheden

  • Aanbrengen van tijdelijke verharding.
  • Beschermen van de bestaande bomen.
  • Installeren van bouwhekken rondom het werkdepot.
  • Maken van extra parkeerplaatsen op het werkdepot voor ons bouwplaats-personeel.
  • Plaatsen van keten voor een kantoorruimte en een schaftlocatie.
  • Maken van fietsenstalling voor ons bouwplaats-personeel.
  • Aanbrengen van een tijdelijke nutsvoorzieningen.
  • Aanbrengen van een tijdelijke rioolaansluiting.

Verkeersmaatregelen

U kunt enige overlast ervaren tijdens de werkzaamheden. Daarna is het werkdepot tot eind 2022 in gebruik. Tot die tijd zijn de trottoirs direct rondom het werkdepot afgesloten. Wij vragen hiervoor uw begrip. Met verkeersmaatregelen en bouwhekken maken wij de situatie veilig en overzichtelijk.

Na sluiten van het werkdepot eind 2022 wordt de groenstrook hersteld.