Aan de slag in de wijk

In 2050 is Nederland aardgasvrij; de rijksoverheid heeft besloten dat onze energievoorziening dan volledig duurzaam moet zijn. Dat betekent dat we op een andere manier gaan verwarmen, koken en douchen.

Hoe we dat samen gaan realiseren is opgenomen in de Transitie Visie Warmte (pdf, 1,21 MB), een visie waarin voor de gemeente is bekeken in welke wijken kansen liggen om van het aardgas te gaan. 

In nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van bewoners- en ondernemersplatforms, DUEC, Kennemer Wonen, Stedin, Liander en het Hoogheemraadschap is deze visie opgesteld. 

De Transitie Visie Warmte wordt uitgewerkt in plannen op wijkniveau. Die plannen worden de komende jaren samen met de inwoners van die wijken en de samenwerkingspartners gemaakt. Hierin worden de echte keuzes voor de toekomstige warmtevoorziening in een buurt gemaakt. Haalbaar en betaalbaar overstappen op duurzame bronnen kan alleen wanneer we ons samen sterk maken voor een duurzame toekomst. 

Voor Uitgeest zijn de buurten De Koog en het Oude Dorp op dit moment het meest kansrijk. In 2020 wordt verder onderzocht hoe deze 2 wijken voor 2030 aardgasvrij kunnen worden.