Energietransitie

Op weg naar aardgasvrij

De rol van aardgas neemt af in de toekomst. Gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen. Hierin is een tijdspad vastgelegd wanneer wijken worden verduurzaamd en van het aardgas afgaan. Dit betekent dat ook de gemeente Uitgeest grootschalig en planmatig aan de slag gaat met de verduurzaming en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. In deze enorme transitie waarin uiteindelijk alle 8 miljoen gebouwen geen aardgas meer gebruiken, geïsoleerd worden en voorzien worden van duurzame energie krijgt de gemeente de regierol. Voor de gemeente Uitgeest voert de ODIJmond de energietransitie uit.

Meer informatie wat dit voor u als inwoners van Uitgeest betekent, leest u op de website van ODIJmond

Naar het overzicht