Paltroklocatie

Het college heeft in januari 2019 bekendgemaakt dat het van plan is om op de locatie van de voormalige Paltrokschool een nieuwe basisschool met peuteropvang en buitenschoolse opvang te bouwen. Hierover is overleg geweest met stichting Tabijn. De gemeenteraad heeft met deze locatie ingestemd. De Paltroklocatie is een van de locaties uit de gebiedsvisie Centrumgebied

Naar het overzicht