Waldijk (verkeersmaatregelen)

De Waldijk is de nieuwste woonwijk van de gemeente Uitgeest. Door de inwoners zijn aandachtspunten aangegeven die vragen om een oplossing.

Verkeersveiliger buurt

  • Parkeren. Er is een hoge parkeerdruk. Dit blijkt ook uit het parkeeronderzoek. Hierdoor wordt geparkeerd op plekken die daarvoor niet bestemd zijn.
  • Verkeersveiligheid. In sommige straten wordt te hard gereden. Oversteekplaatsen worden als onveilig ervaren.
  • Verkeersveiligheid schoolomgeving Kornak. Bewoners willen de omgeving van basisschool  Kornak veiliger inrichten.

In werkgroepen met bewoners is nagedacht over oplossingen. Deze zijn begin 2020 in een voorlopig ontwerp gezet. Iedereen in de wijk heeft erop kunnen reageren.

Inmiddels is een groot deel van de oplossingen uitgevoerd. We zijn toe aan de laatste fase van de werkzaamheden.

Werk aan de weg

In september werken wij aan de weg rondom de Jacoba van Beierenlaan en Gorskamplaan. Kijk voor meer informatie over de planning en tekeningen op Waldijk: Jacoba van Beierenlaan en de Gorskamplaan.