Bibliotheeklocatie

verbeelding van de nieuwbouw op de bibliotheeklocatie

De bibliotheeklocatie is een onderdeel van de ontwikkelingen in het centrumgebied

De gemeente bereidt de bouw voor van levensloopbestendige appartementen op de Bibliotheeklocatie. Om dat mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. We starten de procedures daarvoor. 

Voorlopige planning

2021

  • 2e kwartaal 2021
    • Vaststellen bestemmingsplan
    • Verlening omgevingsvergunning
  • 3e kwartaal 2021
    • Start bouw

Eind 2022 / begin 2023

  • Bouw afgerond

Leeslokaal en Hogeweg 8 (de Witte School)

Het Leeslokaal is vanaf 5 september 2020 gehuisvest in het gemeentehuis.

In het monumentale pand aan de Hogeweg 8 (De Witte School) komen in de toekomst appartementen. De gebiedsregisseur heeft overleg met gebruikers van het pand. Zij begeleidt hen bij het zoeken naar een nieuwe toekomstige ruimte. Binnen de kaders van het accommodatiebeleid.

De gebruikers van ‘de witte school’ kunnen hun programma’s en planningen door laten lopen tot aan de zomer van 2021.

Naar het overzicht