Bibliotheeklocatie woningbouw

Bovenaanzicht toekomstige nieuwbouw
Tekening van de toekomstige nieuwbouw op de bibliotheeklocatie

Woningbouw op de bibliotheeklocatie is een onderdeel van het centrumplan.

Er komen 47 appartementen op de plek van de bibliotheek en de Witte School, tussen de Hogeweg, Castricummerweg, Dokter Brugmanstraat en de Prinses Irenelaan. Ze worden gebouwd in een U-vorm en met verspringende gevels. In het ontwerp is rekening gehouden met toegankelijkheid voor senioren, zoals gelijkvloerse appartementen. Er komen een ondergrondse parkeergarage, laadpalen en een fietsenstalling.

Locatie klaar voor woningbouw

We kunnen starten met het plan voor de bibliotheeklocatie. Het college verleende in november 2021 de omgevingsvergunning, nadat de raad eerder het bestemmingsplan vaststelde. 

Op 30 januari 2020 stelde de raad in de gebiedsvisie Centrumplan de uitgangspunten en kaders voor de herontwikkeling van het centrumgebied vast. Het bouwplan past binnen de vastgestelde uitgangspunten.

Verkoop via M3

Bekijk de verkoopwebsite van de ontwikkelaar M3 Woningzoekenden uit Uitgeest krijgen voorrang. 

Vooraanzicht nieuwbouw
Vooraanzicht nieuwbouw

Planning

2021

  • 2 juli - ondertekening ontwikkelovereenkomst voor 33 appartementen tussen gemeente en M3
  • 2 juli - ondertekening intentieovereenkomst tussen M3 en Kennemer Wonen, voor 14 sociale huurwoningen
  • nog niet bekend - verkoopprijzen bekend / start voorverkoop
  • vanaf medio of eind juli - bestemmingsplan ter inzage: 6 weken
  • juli - Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze: in deze 6 weken, (nb: via de Uitgeester en officiĆ«le publicaties informeren we u hierover). 
  • najaar - vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad
  • november 2021 - verlenen omgevingsvergunning

2022

  • naar verwachting halverwege 2022 - start de bouw

2023

  • naar verwachting in het najaar van 2023 - woningen gereed
Zijkant nieuwbouw
Zijkant nieuwbouw
Naar het overzicht