Centrum gebiedsvisie

Tekening van het vernieuwde centrumplan
Tekening van het vernieuwde centrumplan

Het centrumplan bestaat uit 9 deellocaties en 4 schoollocaties en loopt van 2019 tot 2028.

Er staan in het centrum van Uitgeest een aantal grote projecten op stapel: nieuwe woningen, een nieuwe sportzaal, een vernieuwd ijsbaanterrein en nieuwe kindcentra. Zo ontstaat een levendig en prettig centrum voor jong en oud, met veel aandacht voor duurzaamheid. 

Woningbouw op de bibliotheeklocatie, het integraal kindcentrum Cornelis op de voormalige Paltroklocatie en de nieuwe sportzaal ter vervanging van de Meet zijn de eerste drie projecten die nu lopen. Deze 3 projecten hebben een aparte projectpagina met meer informatie.

9 deellocaties

We zijn begonnen met 3 deellocaties. U kunt doorklikken op deze deellocaties voor meer informatie.

Aanleiding

De raad bereikte eind 2017 geen akkoord over het beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied. Er was geen meerderheid om een Integraal Kind Centrum (IKC) te bouwen op een deel van de ijsbaan. Hierdoor kwam de planvorming grotendeels stil te liggen.

In januari 2018 besloot de gemeenteraad om door te gaan. De raad wil een nieuw woon-zorgcomplex op het terrein van de oude bibliotheek. De grond van De Berk bleek echter niet te koop. Daardoor is het zoekgebied uitgebreid naar het hele centrumgebied. De visie gaat over het hele centrumgebied en 4 schoollocaties.

Naar het overzicht