Centrum gebiedsvisie

beeld van het vernieuwde centrumplan

In het centrum van Uitgeest gebeurt veel. Het Centrumplan bestaat uit 9 deellocaties en 4 schoollocaties. Het plan loopt van 2019 tot 2028. Op dit moment zijn 3 deellocaties gestart. 

De deellocaties die gestart zijn, hebben een aparte pagina. Per deellocatie betrekken we actief de inwoners van Uitgeest. Daarop staat actuele informatie en de uitkomsten van trajecten waarbij inwoners meedenken. 

9 deellocaties

We zijn begonnen met 3 deellocaties. U kunt doorklikken op deze deellocaties voor meer informatie.

  • De Meet-locatie
  • Bibliotheeklocatie: nieuwbouw van ongeveer 40 appartementen
  • Geesterheem
  • Gemeentehuis
  • Molenhoek
  • Binnenmeer: plan is deels renovatie en deels nieuwbouw
  • Paltroklocatie: nieuwe basisschool met peuteropvang en buitenschoolse opvang
  • Vrijburg
  • Nieuwe Sportzaal ter vervanging van De Meet
Naar het overzicht