Kindcentrum Cornelis

Op de plek van de voormalige Paltrokschool komt het nieuwe kindcentrum Cornelis. Een peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar, basisschool groep 1 t/m 8 en buitenschoolse opvang.

Er is een verkeersplan opgesteld en goedgekeurd. Samen met de Stichting Tabijn, verkeerskundige van de politie, verkeerscommissie Uitgeest en de klankbordgroep (8 omwonenden). Via de website Werelds Onderwijs blijft u op de hoogte van ontwikkelingen van Kindcentrum Cornelis en Kindcentrum Binnenmeer.

Schoolzone inrichten

De straten rondom het kindcentrum krijgen een nieuwe inrichting die hoort bij een schoolzone (pdf, 2 MB) en 30 km/uur gebied. De inrichting en materialen sluiten aan op de herinrichting van de Koog. 

Daarnaast leggen we een nieuw gescheiden rioolsysteem aan. Het huidige riool is verouderd en aan vervanging toe. Bij een gescheiden rioolsysteem wordt vuilwater naar de waterzuivering en regenwater naar sloten afgevoerd. 

Nieuwe inrichting schoolzone

Verkeer en parkeren

 • Rijweg van 5 meter en tekst SCHOOL op de rijweg.
 • Gekleurde palen aan de zijkant.
 • Verhoogd plateau ter hoogte van de Roerdompstraat.
 • Drempel op de Wiekenlaan ter hoogte van de ingang van het fiets parkeren van de school.
 • Zone met stopverbod.
 • 2 kiss & ride zones (zodat kinderen niet de weg over hoeven steken) met per zone 2 vakken. De zones hebben venstertijden (8.00 – 16.00 uur); buiten de schooluren als reguliere parkeerplaatsen te gebruiken.
 • Uitbreiding van de parkeerplaatsen voor zowel bewoners en schoolpersoneel (buiten de schoolzone).
 • 2 opstelplekken voor (bak)fietsen om het fietsgebruik te stimuleren. 

Alle maatregelen leiden tot een lagere snelheid van het autoverkeer en een grotere verkeersveiligheid.

Inrichting, groen en verlichting 

 • Bestrating: roodbruine stenen in de weg en zwarte betonstenen in de parkeervakken.
 • Parkeervakken: op gelijke hoogte als het trottoir met schuine betonbanden om er gemakkelijk op te rijden.
 • Trottoir: nieuwe grijze tegels.
 • Bestaande bomen blijven gehandhaafd.
 • Planten van 7 nieuwe bomen.
  • 3x Quercus Ilex (steeneik) aan de kant van de woningen op de Plevierstraat.
  • 2x Crateagus laevigata pauls scarlet + 2x Crateagus lavellei (meidoorns) aan de kant van de school op de Wiekenlaan. 
 • Groenstroken met verschillende soorten heesters aan beide kanten van de weg.
 • Nieuwe lichtmasten (kleur antraciet) met LED-lampen.

Afvalinzameling

 • 3 locaties voor opstelplekken voor rolcontainers.

Duurzaamheid

We kiezen zoveel mogelijk voor materialen en oplossingen die bijdragen aan duurzaamheid en klimaatbestendigheid.

Bereikbaarheid, parkeren en huisvuil

De bewoners ontvangen voor de start van de werkzaamheden een brief. Hierin staan details over de uitvoering, bereikbaarheid en het ophalen van huisvuil. De woningen blijven te voet bereikbaar via loopschotten.

Meer informatie

Meer informatie of vragen over de werkzaamheden? Bel met projectleider Marco van Beek. Dit kan tijdens kantooruren op 088 909 75 41. Of stuur een mail naar marcovanbeek@debuch.nl.

Planning

2021

 • Omgevingsvergunning -  is verleend
 • eind juni - Onthulling bouwbord op de bouwlocatie 
 • eind juni - lancering website werelds onderwijs 
 • najaar 2021 - start bouw kindcentrum

2022

 • naar verwachting 4e kwartaal 2022 - gereed nieuwe kindcentrum Cornelis